H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 275 / 29.11.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 275

din data: 29.11.2013
privind stabilirea preţurilor medii la produselor agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2014 în judeţul Arad


Având în vedere,
- Adresa nr.7703/12.11.2013 a Direcţiei pentru Agricultură Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 15670/13.11.2013, prin care se propun preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2014;
- Referatul nr.15670/18.11.2013 al Direcţiei Administraţie Publică privind propunerea de preţuri medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2014, în judeţul Arad;
- Prevederile art. 62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 97, alin (1) din legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă preţurile medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2014, în judeţul Arad, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)