H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 47 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 47

din data: 28.02.2014
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3073/25.02.2014 întocmit de secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 252/09.10.2013 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-demisia domnului Guţu Remus Romulus din calitatea de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad ;
-ordinul MAI nr. II/2246 din 01.02.2014 privind împuternicirea domnului Tamaş Gheorghe Ioan Marcu în funcţia de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad;
-prevederile art.17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei române;
-prevederile art. 4 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se revocă dl. Guţu Remus Romulus din calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.
Art.2. Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad domnul Covaliv Valentin.
Art.3. Membrul validat conform art. 2 va face parte din Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali.
Art.4. Se revocă dl. Opriţa Romulus din calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.
Art.5. Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad dl. Tămaş Ioan Marcu.
Art.6. Membrul validat conform art. 5 va face parte din Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- domnului Guţu Remus Romulus
- domnului Covaliv Valentin
- domnului Opriţa Romulus
- domnului Tămaş Gheorghe Ioan Marcu.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)