H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 28 / 28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 28

din data: 28.02.2014
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Asistenţă pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea staţiilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad" din data de 21 Iunie 2007, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 12 februarie 2010


Având în vedere,
-Referatul nr. 2769/20.02.2014 al Serviciului Impozite Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 84/26.05.2006 privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru Proiect - "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuală privatizare a Companiei de Transport Public Arad";
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 189/13.12.2006 privind modificarea Hotărârii nr. 84/2006 a Consiliului Judeţean Arad privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiectul - "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului Arad, reabilitarea străzilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuală privatizare a Companiei de Transport Public Arad";
-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 3/28.01.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de Asistenţă pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea staţiilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuală privatizare a Companiei de Transport Public Arad" din data de 21 iunie 2007, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr.1 din data de 12 februarie 2010;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Asistenţă pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea staţiilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad" din data de 21 Iunie 2007, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 12 februarie 2010, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, domnul Nicolae Ioţcu să semneze Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Asistenţă pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea staţiilor de pe acelaşi tronson, eficientizarea şi eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad" .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Primăria Municipiul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)