H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 171 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 171

din data: 23.07.2014
pentru modificarea anexei nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 307/20.12.2013


Având în vedere,
-Referatul nr. 10331/16.07.2014 al Direcţiei Administraţie Publică - Autoritatea Judeţeană de Transport, privind propunerea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane pentru trei trasee, în mod direct, fără licitaţie, către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 307/20.12.2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 149/27.06.2014 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014 - 2019;
-Prevederile art. 23 alin.2, art. 27 alin.1 şi art. 30 alin. 2 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 30 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 307/20.12.2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
- Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Arad
- Direcţia Economică
- Direcţia Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
anexa_referat.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)