H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 263 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 263

din data: 28.11.2014
privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 17033/24.11.2014 al Direcţiei Administraţie Publică;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 189 din data de 12.08.2013 privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele aflate în parcul auto al instituţiei;
-prevederile art. 5 şi ale anexei nr. 3 ale O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă introducerea în parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Arad a unei autoutilitare noi cu numărul de înmatriculare AR 06 WTX .
Art.2. Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în parcul propriu al Consiliului Judeţean Arad după cum urmează:Nr.
CATEGORIA ªI MARCA AUTOVEHICULULUI
NUMÃR îNMATRICULARE
COTÃ LUNARÃ
1
Autoturism Volkwagen
AR 01 WTX
150 litri
2
Autoturism Daewoo Nubira
AR 03 CJA
130 litri
3
Autoturism Ford Focus
AR 04 CJA
150 litri
4
Autoturism Ford Focus
AR 08 CJA
150 litri
5
Autoutilitară Nissan
AR 11 WNO
100 litri
6
Autoutilitară Dacia 1,6i
AR 08 ADP
200 litri
7
Autoutilitară Dacia 1,6i
AR 09 ADP
50 litri
8
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 02 AJT
180 litri
9
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 10 DKI
170 litri
10
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 24 CJA
200 litri
11
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 25 CJA
50 litri
12
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 27 CJA
200 litri
13
Autoutilitară Ford Turneo Connect
AR 10 SJB
200 litri
14
Autoutilitară Dacia Duster
AR 69 WTX
200 litri
15
Autoutilitară Dacia Duster
AR 03 WTX
300 litri
16
Autoutilitară Dacia Duster
AR 06 WTX
300 litri

Art.3.Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule.
Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 189/12.08.2013 privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele aflate în parcul auto al instituţiei.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Administraţiei Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)