H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 5 / 22.06.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 5

din data: 22.06.2016
privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,

-propunerile formulate pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad pentru mandatul 2016-2020 şi rezultatul votului secret al consilierilor judeţeni;

-prevederile art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Alege în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad pentru mandatul 2016-2020 pe domnul Cionca-Arghir Iustin-Marinel.

Art.2.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad

-domnul Cionca-Arghir Iustin-Marinel.

PREŞEDINTE,
IOAN PLAVEŢI
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot