H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 152 / 31.08.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 152

din data: 31.08.2016
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 11.870/16.08.2016 al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 266/04.12.2012 privind aprobarea modificării componenţei şi Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, coordonată de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad;

-Adresa nr. 2.503/22.02.2016 a Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

-Adresa nr. 176/29.02.2016 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, înregistrată la Consiliului Judeţean Arad sub nr. 3.103/03.03.2016;

-Prevederile art. 37 alin. (1^1) şi alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Arad, după cum urmează:

-dl Cionca Iustin-Preşedintele Consiliului Judeţean Arad-preşedinte

-dna Moldovan Zeina-Şef serviciu-Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism-secretar

-dl Cosma Niculae-Arhitect-şef-Consiliul Judeţean Arad

-dl Ardelean Aurel-Preşedintele Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, sănătate, agricultură şi protecţia mediului a Consiliului Judeţean Arad

-dl Sabău Viorel-Director-Direcţia Tehnică Investiţii

-dl Zahorecz Pavel-Şef serviciu-Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri

-dl Feier Ioan-Registrul Urbaniştilor din România

-dl Vesa Ionel-Registrul Urbaniştilor din România

-dl Radoslav Radu-Registrul Urbaniştilor din România

-dl Botoş Adalbert-Ordinul Arhitecţilor din România

-dl Vîrvescu Florian-Ordinul Arhitecţilor din România

-dl Stancu Fănel-SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ

-dl Sabău Ladislau-Distribuţie gaz S.C. E-ONGAZ S.A.

-dl Bulzan Dan-S.C. TRANSELECTRICA S.A.

-dl Hurubă Petrică-S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. pentru aviz de amplasament

-dl Foda Dorin-S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. pentru aviz de racordare

-dl Popescu Radu-S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

-dna Berariu Corina-DRDP TIMIŞOARA

SUPLEANŢI:

-dl Bîlcea Sergiu-Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad-supleant pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Arad

-dl Marian Valeriu-Consilier-Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism-supleant pentru Şef Serviciu-Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

-dl Sulincean Marius-Consilier judeţean-supleant pentru Preşedintele Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, sănătate, agricultură şi protecţia mediului a Consiliului Judeţean Arad

-dl Naghy Radu-Şef Serviciu-Serviciul Investiţii-supleant pentru Director-Direcţia Tehnică Investiţii

-dna Şerban Elvira-supleant pentru reprezentantul Registrului Urbaniştilor din

România

-dna Feier Georgeta-supleant pentru reprezentantul Ordinului Arhitecţilor din România

-dl Dinulescu-Ioana Sergiu-supleant pentru reprezentantul Ordinului Arhitecţilor din România

-dl Tisu Radu-supleant pentru reprezentantul SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ

-dna Dorina Uţică-supleant pentru reprezentantul Distribuţie gaz S.C. E-ONGAZ S.A.

-dna Molnar Iudith-supleant pentru reprezentantul S.C. ENEL DISTRIBUŢIE

BANAT S.A. pentru aviz de amplasament

-dl Turcu Paul Cristian-supleant pentru reprezentant S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. pentru aviz de racordare

-dna Vlaşin Mihaela-supleant pentru reprezentant DRDP TIMIŞOARA

Art.2.Orice prevedere contrară prezentei hotărâri privind componenţa Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Arad se abrogă.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Persoanele nominalizate la art. 1.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)