H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 175 / 28.09.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 175

din data: 28.09.2016
privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,

-referatul nr. 13.520/16.09.2016 al Serviciului Juridic Contencios Administrativ;

-solicitarea Comitetului de organizare pentru desemnarea membrilor ATOP, înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 13.403/14.09.2016;

-prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 7 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se validează membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, după cum urmează:

-Horgea Florentina - subprefect

-Tamaş Ioan Marcu - comisar şef - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad

-Şimon Adrian - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor

-Purcaru Mircea - consilier judeţean

-Plaveţi Ioan - consilier judeţean

-Remeţan Florin - consilier judeţean

-Moşneag Vasile-Ovidiu - consilier judeţean

-Pero Tamas-Carol - consilier judeţean

-Cadar Răzvan - consilier judeţean

-Lipovan Gabriela - reprezentant al comunităţii

-Farcaş Ioan - reprezentant al comunităţii

-Codre Dan - reprezentant al comunităţii;

-Axenti Nicolae Sorin - şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad

-Bogdănescu Ioan - şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad

-Graur Viorica - director general al Poliţiei Locale Arad

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

-persoanelor nominalizate la art. 1

-Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass-Media.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 14 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 14 voturi
 
nu au votat 5 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)