H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 198 / 18.10.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 198

din data: 18.10.2016
privind organizarea şi administrarea activităţii de voluntariat la nivelul Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,

-referatul nr. 15.080/14.10.2016 al Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass-Media;

-prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organizarea şi administrarea la nivelul Consiliului Judeţean Arad de activităţi de voluntariat desfăşurate în folosul comunităţii din judeţul Arad.

Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare şi administrare a activităţii de voluntariat la nivelul Consiliului Judeţean Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Mass-Media.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass Media

-Direcţiei Economică.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_1_la_Regulament_contract_voluntariat.doc Descarcă
Anexa_2_la_Regulament_Fisa_de_voluntariat.doc Descarcă
Anexa_3_la_Regulament_Fisa_protectie_instr.doc Descarcă
Anexa_4_la_Regulament_Registru_evidenta_voluntari.doc Descarcă
Anexa_5_Certificat_voluntariat.doc Descarcă
Anexa_Certificat_de_voluntariat.doc Descarcă
Anexa_la_hotarare_Regulament_voluntariat.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 10 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)