H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 221 / 08.11.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 221

din data: 08.11.2016
privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``


Având în vedere,

-Referatul nr. 16.450/07.11.2016 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Documentaţia tehnico - economică, Proiect nr. 28/2015, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Dromcons S.R.L. Arad pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota``;

-Documentaţia tehnico - economică, Proiect nr. 1.502-2015, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Drum Proiect S.R.L. Timişoara pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 792C, km 0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni-Pâncota``;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Documentaţia tehnico - economică, Proiect nr. 28/2015, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Dromcons S.R.L. Arad pentru realizarea investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota``, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, Proiect nr. 1.502-2015, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Drum Proiect S.R.L. Timişoara pentru realizarea investiţiei „Reabilitare DJ 792C, km 0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni - Pâncota``, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota``, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Reabilitare DJ 792C, km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă indicatorii tehnico - economici centralizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se asumă obligaţia de a asigura menţinerea în stare bună a tronsoanelor de drumuri judeţene DJ 709 de la km 0+000 la km 0+800, DJ 709 de la km 30+700 la km 31+700, DJ 792C de la km 37+500 la km 36+300 şi DJ 792C de la km 21+000 la km 26+000, obligaţia de a menţine funcţional traseul drumului judeţean DJ 709 şi a drumului judeţean DJ 792C şi obligaţia de a asigura conectarea drumului judeţean DJ 709 şi a drumului judeţean DJ 792C la reţeaua TEN-T, la data recepţiei lucrărilor realizate prin proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C, km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``.

Art.7.Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 169/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 709 km 0+800 - 30+700, km 33+700 - 39+200, Arad - Seleuş`` şi nr. 171/24.07.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 792C km 0+000 - 21+000 şi km 26+000 - 36+300, DN 79A (Buteni) - Şilindia - Târnova - Pâncota`` se abrogă.

Art.8.Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.10.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_4.doc Descarcă
anexa_5.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 20 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 10 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)