H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 255 / 16.12.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 255

din data: 16.12.2016
privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiţiilor din cadrul Contractului de Concesiune nr. 18.842/21.12.2011 încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.


Având în vedere,

-Referatul nr. 18.658/12.12.2016 al Direcţiei Tehnice-Investiţii;

-Adresa S.C. Aqua Trans Mureş S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.869/29.11.2016;

-Prevederile Contractului de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;

-Prevederile Actului adiţional nr. 4/9.332/53/30.06.2015 la Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 140/26.06.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiţiilor din cadrul Contractului de Concesiune nr. 18.842/21.12.2011 încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;

-Prevederile art. 1270 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2017, a termenului de realizare a investiţiilor pe care le are de efectuat S.C. Aqua Trans Mureş S.A. conform art. 7.1 alin. (8) din Contractul de concesiune nr. 18.842/21.12.2011, încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.

Art.2.Se modifică în mod corespunzător, prin încheierea unui act adiţional între părţile interesate, prevederile art. 7.1 alin. (8) şi art. 10 alin. (1) lit. e) pct. iii din Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A., celelalte obligaţii contractuale rămânând nemodificate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică-Investiţii

-Direcţia Economică

-S.C. Aqua Trans Mureş S.A.

-S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FARAGO PETRU (UDMR)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
18 MOŢ PETRU (PSD)
 
19 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
20 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
24 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 TRIPA FLORIN-DAN (PSD)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)