H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2016

Hotărâre adoptată - Nr. 258 / 16.12.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 258

din data: 16.12.2016
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 23/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,

-Referatul nr. 18.909/14.12.2016 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 23/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 140/29.07.2016, Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 160/31.08.2016, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 190/28.09.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Păuliş nr. 7.913/25.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.657/25.11.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Seleuş nr. 2.443/24.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.634/24.11.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Şicula nr. 3.070/25.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.808/28.11.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Gurahonţ nr. 6.780/06.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.374/07.12.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Pleşcuţa nr. 2.735/05.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.355/07.12.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Şepreuş nr. 3.524/28.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.828/28.11.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Zerind nr. 1.683/24.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.613/24.11.2016;

-Adresa Primăriei Comunei Bata nr. 1.047/07.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.855/14.12.2016;

-Prevederile art. 4 alin (1) lit. c din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 23/27.01.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Primăria comunei Păuliş

-Primăria comunei Seleuş

-Primăria comunei Şicula

-Primăria comunei Gurahonţ

-Primăria comunei Pleşcuţa

-Primăria comunei Şepreuş

-Primăria comunei Zerind

-Primăria comunei Bata.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POP ALIN (PSD)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)