H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 6 / 09.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 6

din data: 09.01.2017
privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Farago Petru


Având în vedere,

-Demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Farago Petru, înregistrată la Consiliului Judeţean Arad sub nr. 19.154/19.12.2016;

-Referatul nr. 19.252/20.12.2016 al Secretarului Judeţului Arad;

-Prevederile art. 9 alin. (2) litera a şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Consiliul Judeţean Arad ia act de demisia domnului Farago Petru din funcţia de consilier judeţean şi declară vacant locul deţinut de acesta în Consiliul Judeţean Arad.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane

-Domnul Farago Petru.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
13 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
19 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
20 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
21 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
23 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
24 RETTER IOSIF (PNL)
 
25 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
26 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
28 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
29 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
30 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
31 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)