H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 5 / 09.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 5

din data: 09.01.2017
pentru declararea lucrării denumită ``Locuinţe sociale pentru romi`` ca lucrare de utilitate publică de interes local


Având în vedere,

-Referatul nr. 19.428 din 22.12.2016 al Secretariatului Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea denumită ``Locuinţe sociale pentru romi``;

-Procesul-verbal nr. 19.426/22.12.2016 pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de interes local ``Locuinţe sociale pentru romi`` întocmit de Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea denumită ``Locuinţe sociale pentru romi``;

-Prevederile art. 8, art. 10 şi art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

-Prevederile art. 19, art. 22, art. 27 din Anexa 1 la H.G. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local;

-Prevederile H.G. nr. 1.237/2008 privind aprobarea Programului-pilot ``Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi``;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară de utilitate publică de interes local lucrarea denumită ``Locuinţe sociale pentru romi``, care se realizează pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica.

Art.2.Expropriatorul este Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Pecica.

Art.3.Prezenta hotărâre, constituind act de declarare a utilităţii publice pentru lucrarea menţionată la art. 1, va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consilului Local al Oraşului Pecica şi prin publicare într-un ziar de circulaţie locală.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Pecica

-Autoritatea Naţională pentru Locuinţe

-Secretariatul Comisiei pentru efectuarea cercetării prelabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea denumită ``Locuinţe sociale pentru romi``

-Serviciul Juridic Contencios Administrativ

-Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 17 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 11 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
13 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
19 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
20 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
21 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
23 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
24 RETTER IOSIF (PNL)
 
25 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
26 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
28 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
29 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
30 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
31 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)