H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 4 / 09.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 4

din data: 09.01.2017
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017


Având în vedere,

-referatul nr. 105/05.01.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 253/16.12.2016 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (2) lit. a) şi ale art.107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 13 şi ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.xlsx Descarcă
anexa_2.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
13 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
19 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
20 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
21 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
23 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
24 RETTER IOSIF (PNL)
 
25 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
26 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
28 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
29 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
30 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
31 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)