H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 1 / 09.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 1

din data: 09.01.2017
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 09 ianuarie 2017


Având în vedere,

-Dispoziţia nr. 8/05.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind convocarea Consiliului Judeţean Arad în şedinţă extraordinară;

-prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 9 ianuarie 2017 după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 16 decembrie 2016.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului Judeţului Arad pe anul 2016 din excedentul bugetar al anilor precedenţi.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017.

4.Proiect de hotărâre pentru declararea lucrării denumită ``Locuinţe sociale pentru romi`` ca lucrare de utilitate publică de interes local.

5.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Farago Petru.

6.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Tripa Florin-Dan.

7.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bölöni György.

8.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ispravnic Cristian-Ilie.

9.Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni validaţi.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad şi pentru revocarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Grupurile de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos`` şi „Podgoria Miniş Măderat``.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
7 CICEAC VASILE (PNL)
 
8 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
11 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
12 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
13 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
16 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
19 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
20 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
21 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
23 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
24 RETTER IOSIF (PNL)
 
25 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
26 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
27 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
28 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
29 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
30 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
31 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)