H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 22 / 31.01.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 22

din data: 31.01.2017
privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru serviciile sociale (centre) aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 784/17.01.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 106/27.05.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ca urmare a reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi`` conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi ,,Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii Ghiocelul `` conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de recuperare pentru copii Lipova`` conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de Plasament Zădăreni`` conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa Vera`` conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa Vio`` conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 1 Zăbrani`` conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 1`` conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.9.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 4`` conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art.10.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 6`` conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art.11.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 7`` conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

Art.12.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul case tip familial Sântana - Casa SOS 8`` conform Anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

Art.13.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Calendula`` conform Anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

Art.14.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Curcubeu`` conform Anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

Art.15.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Flamingo`` conform Anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

Art.16.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Gladiola`` conform Anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art.17.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Kilzer`` conform Anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

Art.18.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Narcisa`` conform Anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

Art.19.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Prietenia`` conform Anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

Art.20.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Robert Blum`` conform Anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

Art.21.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa Floarea Soarelui`` conform Anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

Art.22.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Compartimentul Case de tip familial Lipova - Casa David Vladimirescu`` conform Anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

Art.23.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Complex Servicii Sociale Ineu - Centrul Tineret`` conform Anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

Art.24.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Complex Servicii Sociale Ineu - Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea`` conform Anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

Art.25.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Complex Servicii Sociale Ineu - Casa de tip familial nr. 2 Sf. Elisabeta Mocrea`` conform Anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

Art.26.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Complex Servicii Sociale Ineu - Casa de tip familial Bocsig`` conform Anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

Art.27.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de Tip Rezidenţial Speranţa`` conform Anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

Art.28.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de Plasament Oituz`` conform Anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

Art.29.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica`` conform Anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.

Art.30.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păuliş`` conform Anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

Art.31.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cuveşdia`` conform Anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

Art.32.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Petriş`` conform Anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

Art.33.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tabacovici`` conform Anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

Art.34.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliul asistentului maternal profesional ,,Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali`` conform Anexei nr. 34 la prezenta hotărâre.

Art.35.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vărădia de Mureş`` conform Anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

Art.36.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Locuinţă Protejată - Ceahlău`` conform Anexei nr. 36 la prezenta hotărâre.

Art.37.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de primire copii`` conform Anexei nr. 37 la prezenta hotărâre.

Art.38.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de criză`` conform Anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

Art.39.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centru de consiliere şi deprinderi de viaţă independentă Mierla`` conform Anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.

Art.40.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social ,,Centrul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist`` conform Anexei nr. 40 la prezenta hotărâre.

Art.41.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi ,,Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie`` conform Anexei nr. 41 la prezenta hotărâre.

Art.42.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul Maternal`` conform Anexei nr. 42 la prezenta hotărâre.

Art.43.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi ,,Telefonul de urgenţă-Echipa mobilă`` conform Anexei nr. 43 la prezenta hotărâre.

Art.44.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ,,Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi Orhideea`` conform Anexei nr. 44 la prezenta hotărâre.

Art.45.Anexele 1- 44 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.46.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Art.47.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_10.doc Descarcă
anexa_11.doc Descarcă
anexa_12.doc Descarcă
anexa_13.doc Descarcă
anexa_14.doc Descarcă
anexa_15.doc Descarcă
anexa_16.doc Descarcă
anexa_17.doc Descarcă
anexa_18.doc Descarcă
anexa_19.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
anexa_20.doc Descarcă
anexa_21.doc Descarcă
anexa_22.doc Descarcă
anexa_23.doc Descarcă
anexa_24.doc Descarcă
anexa_25.doc Descarcă
anexa_26.doc Descarcă
anexa_27.doc Descarcă
anexa_28.doc Descarcă
anexa_29.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_30.doc Descarcă
anexa_31.doc Descarcă
anexa_32.doc Descarcă
anexa_33.doc Descarcă
anexa_34.doc Descarcă
anexa_35.doc Descarcă
anexa_36.doc Descarcă
anexa_37.doc Descarcă
anexa_38.doc Descarcă
anexa_39.doc Descarcă
anexa_4.doc Descarcă
anexa_40.doc Descarcă
anexa_41.docx Descarcă
anexa_42.doc Descarcă
anexa_43.doc Descarcă
anexa_44.doc Descarcă
anexa_5.doc Descarcă
anexa_6.doc Descarcă
anexa_7.doc Descarcă
anexa_8.doc Descarcă
anexa_9.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 RETTER IOSIF (PNL)
 
27 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 URZICĂ CRISTIAN (PNL)
 
33 VIDESCU CRISTIAN-IOAN (PSD)