H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 79 / 07.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 79

din data: 07.03.2017
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,

-Referatul nr. 3.952/06.03.2017 al Direcţiei Tehnice-Investiţii şi al Direcţiei Economice;

-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

-Avizul comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Arad, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi a sumelor estimate pe anii 2018, 2019, 2020 după cum urmează:

- MII LEI -

2017

2018

2019

2020

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene cuprinse în bugetul propriu al judeţului Arad

6.677

10.486

11.651

11.651

Sume defalcate din TVA repartizate unor consilii locale ale judeţului Arad, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

3.600

0

0

0

TOTAL SUME ALOCATE/ESTIMATE PENTRU JUDEŢUL ARAD

10.277

10.486

11.651

11.651Art.2.Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe unităţi administrativ-teritoriale se va face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 11 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)