H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 31.03.2017
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2017 la bugetul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.381/29.03.2017 al Direcţiei Comunicare şi Strategii;

-Adresa nr. 6/10.01.2017 a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 894/18.01.2017;

-Adresa nr. 16/20.02.2017 a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 2.946/20.02.2017;

-Hotărârea nr. 4/06.01.2000 privind aderarea Consiliului Judeţean Arad la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

-Hotărârea nr. 4/13.02.2009 a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;

-Hotărârea nr. 4/04.06.2010 a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;

-Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;

-Prevederile art. 46 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad la bugetul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România aferentă anului 2017, în cuantum de 78.083,11 lei.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe al Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)