H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 31.03.2017
pentru revocarea reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi desemnarea unui alt reprezentant


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.132/24.03.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest nr. 4/26.09.2016 privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest;

-prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 165/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad/Consiliului Judeţean Arad în organele de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este acţionar/asociat sau în care Consiliul Judeţean Arad are obligaţia să îşi desemneze reprezentanţi;

-prevederile art. 20 alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă-ADIVEST;

-prevederile art. 21 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se revocă domnul Pădurean Petru din calitatea de reprezentant al Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

Art.2.Se desemnează domnul Cionca-Arghir Iustin-Marinel în calitate de reprezentant al Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţiei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad

-domnului Cionca-Arghir Iustin-Marinel

-domnului Pădurean Petru

-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Hotararea_nr._4_din_2016_ADIVEAST_.pdf Descarcă
referat.pdf Descarcă
statut_ADIVEST.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)