H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 115 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 115

din data: 31.03.2017
privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.106/24.03.2017 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Adresa nr. 3.442/24.02.2017 a S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 3.433/27.02.2017;

-Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5.048/23.03.2017;

-Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 5.320/28.03.2017;

-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se mandatează reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze:

-bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pe anul 2017;

-desemnarea administratorilor provizorii din lista de persoane comunicată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Judeţul Arad;

-aprobarea Contractului de mandat şi a indicatorilor de performanţă specifici pentru directorul general al S.C. Compania de Apă Arad S.A. conform Hotărârii nr. 42/27.02.2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Reprezentanţii Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară al Consiliului Judeţean Arad

-S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 17 voturi
 
contra 9 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)