H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 106 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 106

din data: 31.03.2017
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019


Având în vedere,

-Referatul nr. 19.102/19.12.2016 al Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport, privind propunerea de actualizare a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 254/04.12.2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 149/27.06.2014 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 73/30.04.2015;

-Prevederile art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 17 din Anexa la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014 - 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Caietele de sarcini aferente licenţelor de traseu eliberate pentru traseele care au fost actualizate se vor modifica în mod corespunzător.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Arad

-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

-S.C. Transdara S.A. Arad

-S.C. Atlassib S.R.L. Sibiu

-S.C J&R CAR S.R.L. Arad

-S.C Sano S.R.L. Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
anexa_la_referat_2016.xls Descarcă
referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)