H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 104 / 31.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 104

din data: 31.03.2017
privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,

-Adresa nr. 823.629/09.03.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4.257/13.03.2017;

-Referatul nr. 4.745/20.03.2017 al Secretariatului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 175/28.09.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 34/31.01.2017 pentru modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

-prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 7 şi art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se modifică componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, prin înlocuirea domnului Gheorghe Constantin Laurenţiu cu domnul Axenti Nicolae-Sorin - inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, care se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

Art.2.Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

-persoanelor nominalizate la art. 1

-Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass-Media al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa.pdf Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)