H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 129 / 13.04.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 129

din data: 13.04.2017
privind aprobarea promovării proiectului ``Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management``/``Reea transfrontalieră pentru îmbunătăirea capacităii de răspuns i a managementului riscurilor în situaii de urgenă`` în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020


Având în vedere,

-Referatul nr. 6.171/11.04.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se aprobă participarea Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad în calitate de partener de proiect pentru promovarea i implementarea proiectului ``Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management``/``Reea transfrontalieră pentru îmbunătăirea capacităii de răspuns i a managementului riscurilor în situaii de urgenă``, promovat în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020.

(2)Structura parteneriatului pentru proiectul prevăzut la alin. (1) este menionată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă contribuţia financiară a Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad pentru implementarea componentei proprii (valoare totală componentă proprie UAT Judeul Arad - 1.163.000,00 euro), constând în:

-contribuia proprie de 2% aferentă Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad în valoare de 23.260,00 Euro;

-asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, conform Acordului de finanare i manualului de implementare al Programului INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020.

Art.3.Se aprobă contribuţia financiară a Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad pentru implementarea componentei ADIVEST a proiectului (valoare totală componentă proprie ADIVEST - 175.850,00 Euro) constând în:

-jumătate din contribuia proprie de 2% aferentă bugetului de proiect ADIVEST în valoare de 1.758,50 Euro;

-asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, conform acordului de finanare i manualului de implementare al Programului INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020.

Art.4.Se mandatează Preedintele Consiliului Judeean Arad, domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir, să semneze Declaraia de Parteneriat i Declaraia Aplicantului, în conformitate cu Anexele nr. 2 i 3 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă darea în folosină gratuită, pe durata existenei bunurilor, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş`` al judeţului Arad a echipamentelor achiziionate în cadrul proiectului prevăzut la art. 1.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Programe de dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.

Art.7.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST

-Consiliul Judeean Timi.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)