H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 127 / 13.04.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 127

din data: 13.04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş``


Având în vedere,

-Referatul nr. 5.860/06.04.2017 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş`` modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 245/29.11.2016;

-Adresa nr. 3.745/28.03.2017 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.404/29.03.2017;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş`` se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II.Art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş`` se modifică urmând a avea următorul cuprins:

„Art.3. Se asumă obligaţia de a asigura menţinerea în stare bună a tronsoanelor de drumuri judeţene DJ 709E Sânpetru German - Pecica de la km 9+200 la km 0+000, DJ 709E Sânpetru German - limită Judeţ Timiş de la km 9+235 la km 9+275 (tronsonul de trecere la nivel cu calea ferată), DJ 682 Sânpetru German - Arad de la km 119+500 la km 100+080, obligaţia de a menţine funcţional traseul drumului judeţean DJ 709E şi a drumului judeţean DJ 682 şi obligaţia de a asigura conectarea drumului judeţean DJ 709E şi a drumului judeţean DJ 682 la reţeaua TEN-T, la data recepţiei lucrărilor realizate prin proiectul „Modernizare DJ 709E km 9+200…16+600 Sânpetru German-Limită Judeţ Timiş``.

Art.III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş`` rămân nemodificate.

Art.IV.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 245/29.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei „Modernizare DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş`` se abrogă.

Art.V.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.VI.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa.pdf Descarcă
anexa.doc Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)