H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 131 / 28.04.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 131

din data: 28.04.2017
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 28 aprilie 2017


Având în vedere,

-Dispoziţia nr. 361/20.04.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind convocarea Consiliului Judeţean Arad în şedinţă ordinară;

-prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 28 aprilie 2017 după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 31 martie 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 13 aprilie 2017.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş pe anul 2017.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2017 şi a componentei variabile a remuneraţiei pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

6.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

7.Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii pentru selecţia membrilor Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 100 din data de 16.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2017.

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017.

11.Diverse.

-Notă privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad la data de 31.03.2017.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)