H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 149 / 26.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 149

din data: 26.05.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 130/13.04.2017 privind aprobarea întocmirii documentaiilor tehnico - economice pentru tronsoanele de drumuri judeene care vor fi incluse în proiectul ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunităílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară``


Având în vedere,

-Referatul nr. 8.726/23.05.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 130/13.04.2017 privind aprobarea întocmirii documentaiilor tehnico - economice pentru tronsoanele de drumuri judeene care vor fi incluse în proiectul ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunităílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară``;

-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art. 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 130/13.04.2017 privind aprobarea întocmirii documentaiilor tehnico - economice pentru tronsoanele de drumuri judeene care vor fi incluse în proiectul ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunităílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară``, urmând a avea următorul coninut:

``Art.1(1)Se aprobă întocmirea documentaiilor tehnico - economice pentru tronsoanele de drumuri judeene care vor fi incluse în proiectul ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunităílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară``, finanat prin Programul INTERREG V A România - Ungaria, după cum urmează:

1. DJ 709B Curtici - Sânmartin km 18+800...27+400

2. DJ 709B Sânmartin - Socodor km 27+590...39+200

3. DJ 792 Socodor - Nădab km 0+000...4+890

Art.II.Se abrogă alin. (3) al art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeean Arad nr. 130/13.04.2017 privind aprobarea întocmirii documentaiilor tehnico - economice pentru tronsoanele de drumuri judeene care vor fi incluse în proiectul ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunităílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară.``

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcia Tehnică - Investiii a Consiliului Judeean Arad

- Direcia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)