H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 161 / 31.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 161

din data: 31.05.2017
privind aprobarea achiziţionării de către R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad de servicii juridice de consultanţă şi de reprezentare


Având în vedere,

-referatul nr. 8931/26.05.2017 al Compartimentului Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară;

-Adresa nr. 2127/25.05.2017 a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 8.927/25.05.2017;

-Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad nr. 4/26.01.2017;

-Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad nr. 19/30.03.2017;

-Prevederile art. I alin. (3) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă achiziţionarea de către Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad de servicii juridice de consultanţă şi de reprezentare, după cum urmează:

-pentru formularea plângerii penale împotriva administratorului SC AVA TOUR SRL şi pentru reprezentarea Regiei în faţa organelor de cercetare penală şi a instanţelor de judecată, până la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive;

-pentru reprezentare în litigiile de muncă.

Art.2.Se mandatează reprezentantul Judeţului Arad în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad să aprobe achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 1.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentul Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară al Consiliului Judeţean Arad

-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad

-doamna Gheorghina Mirela Ribovici.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 19 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 12 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)