H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 176 / 27.06.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 176

din data: 27.06.2017
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str.Crişan nr. 2, judeţul Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 10.500/22.06.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresa nr. 18.177/21.06.2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.495/21.06.2017;

-Adresa nr. 4.157/23.06.2017 a Primăriei Comunei Gurahonţ înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.691/26.06.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 97/11.04.2011 privind acceptarea primirii în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad a unui imobil situat în localitatea Gurahonţ şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

-Prevederile art. 869 şi art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad asupra imobilului situat în localitatea Gurahonţ, str. Crişan nr. 2, judeţul Arad.

Art.2.Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, după revocarea de către Consiliul Local al comunei Gurahonţ a dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică-Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

-Consiliul Local al comunei Gurahonţ.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa_si_hotarare.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)