H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 203 / 27.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 203

din data: 27.07.2017
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 58/28.02.2017 privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru copii/tineri cu măsură de protecţie specială şi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cursul anului 2017


Având în vedere,

-Referatul nr. 12.520/20.07.2017 al Direcţiei Administraţie Publică-Compartimentul Contractare Servicii Sociale;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 58/28.02.2017 privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru copii/tineri cu măsură de protecţie specială şi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cursul anului 2017;

-Prevederile art. 112 alin. (3) lit. p din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 58/28.02.2017 privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru copii/tineri cu măsură de protecţie specială şi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cursul anului 2017, urmând a avea următorul conţinut:

``Art.2.(1)Se aprobă contractarea de servicii sociale pentru un număr de 16 persoane adulte cu dizabilităţi (lot I), într-un centru de îngrijire şi asistenţă, pe o durată de 3 ani, valoarea contractului de servicii sociale fiind în sumă de 1.623,720 lei.

(2)Se aprobă contractarea de servicii sociale pentru un număr de 14 persoane adulte cu dizabilităţi (lot II), într-un centru de îngrijire şi asistenţă, pe o durată de 3 ani, valoarea contractului de servicii sociale fiind în sumă de 1.420.755 lei.``

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 58/28.02.2017 privind aprobarea contractării prestării serviciilor sociale pentru copii/tineri cu măsură de protecţie specială şi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cursul anului 2017, rămân neschimbate.

Art.III.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contractare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Administraţie Publică.

Art.IV.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)