H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 188 / 27.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 188

din data: 27.07.2017
privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane


Având în vedere,

-Referatul nr. 12.098/13.07.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport;

-Adresa nr. 2.910/12.07.2017 a Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12.019/13.07.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 52/29.02.2008 privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 241/30.09.2011 privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;

-Prevederile art. 37 alin. (10) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se modifică componenţa Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane, prin înlocuirea doamnei Tîmpa Adela, membru titular, cu domnul Ispravnic Cristian Ilie şi a doamnei Cojocariu Georgeta, membru supleant, cu domnul Costea Aurelian Dan.

(2)Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane modificată conform prevederilor alin. (1), va avea următoarea componenţă:

-dl Farcaş Ioan - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad - membru titular

-dl Tau Ioan - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad - membru supleant

-dl Ispravnic Cristian Ilie - reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Arad - membru titular

-dl Costea Aurelian Dan - reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Arad - membru supleant

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport

-Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)