H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 234 / 18.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 234

din data: 18.09.2017
privind declanşarea procedurii pentru selecţia a doi membri în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, aprobarea delegării atribuţiilor de conducere executivă de către Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad către directorul general al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad şi aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere,

-Referatul nr.15.708/12.09.2017 al Compartimentului Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 222/30.08.2017 privind numirea a patru membri în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, desemnarea unor administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru perioada august 2017 - august 2021, şi a formei Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. Zonei Libere Curtici-Arad;

-Prevederile art. 5 alin.(3) şi alin. (5), art. 12 alin.(1), art.18 alin.(1), şi ale art. 64^4 alin.(1), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 lit. a) şi art. 4 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă declanşarea procedurii pentru selecţia a doi membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad şi realizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad de către o comisie formată din 5 persoane, desemnată prin act administrativ de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Art.2.Se aprobă Contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă delegarea atribuţiilor de conducere executivă a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad de către Consiliul de Administraţie directorului general al Regiei.

Art.4.Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/30.08.2017 se abrogă.

Art.5.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentul Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară

-Doamna Ribovici Gheorghina Mirela

-Doamna Criste Diana-Bogdana

-Domnul Huber Raul

-Domnul Pereteatcu Cosmin

-Doamna Gimon Ancuţa Adela

-Domnul Roşca Ioan Marius

-R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)