H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 229 / 18.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 229

din data: 18.09.2017
privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a tarifelor care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad în anul 2018


Având în vedere,

-Referatul nr.6.725/20.04.2017 al Direcţiei Economice;

-Referatul nr.1.104/19.04.2017 al Centrului Cultural Judeţean Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 6.707/20.04.2017;

-Prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 1, 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă taxele şcolare care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad în anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei nr. 1.

Art.2.Se aprobă tarifele care urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad în anul 2018 pentru activitatea de tabere de agrement şi recreere, conform anexei nr. 2.

Art.3.Tariful de închiriere a Teatrului de vară Moneasa şi a Teatrului de vară situat în municipiul Arad, str.Gheorghe Bariţiu nr.16, pentru anul 2018, se stabileşte la suma de 500 lei/eveniment.

Art.4.Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Cultural Judeţean Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Centrul Cultural Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa__2.doc Descarcă
Referat.pdf Descarcă
referat_.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)