H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 258 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 258

din data: 28.09.2017
privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


Având în vedere,

-Referatul nr. 35.616/25.09.2017 al Direciei Generale de Asistenă Socială i Protecia Copilului Arad înregistrat la Consiliul Judeean Arad sub nr. 16.851/27.09.2017;

-Ordinul nr. 661/2017 al ministrului mediului, privind aprobarea Ghidului de finanare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naional 2017-2019, cu modificările i completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.-În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se emite acordul de casare a două autoturisme uzate, marca DACIA, cu numerele de înmatriculare AR 10 CJP i AR 17 CJA, aflate în proprietatea Direciei Generale de Asistenă Socială i Protecia Copilului Arad precum i pentru participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naional 2017-2019 i asigurarea finanării contribuiei Direciei Generale de Asistenă Socială i Protecia Copilului Arad pentru achiziionarea a două autoturisme noi prin acest Program.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direciea Generală de Asistenă Socială i Protecia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot