H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 290 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 290

din data: 25.10.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad, pentru anul colar 2017-2018


Având în vedere,

-Referatul nr. 18.124/12.10.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Adresa nr. 2.659/10.10.2017 a Inspectoratului colar Judeean Arad, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 17.972/11.10.2017;

-Adresa nr. 2.273/03.10.2017 a Liceului Special „Sfânta Maria`` Arad, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 17.334/03.10.2017;

-Adresa nr. 1.311/05.09.2017 a Centrului Judeean de Resurse i Asistenă Educaională Arad, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 15.349/06.09.2017;

-Adresa nr. 1.837/12.10.2017 a Centrului colar pentru Educaie Incluzivă Arad, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 18.073/12.10.2017;

-prevederile art. 96 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Anexa la Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad, după cum urmează:

1.Liceul Special „Sfânta Maria`` Arad:

-doamna Crian Corina-Anka

-domnul Butunoi Adrian-Cătălin.

2.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad:

-doamna Crian Corina-Anka

3.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad:

-doamna Popa Garofia

-domnul Sulincean Marius-Mircea.

Art.2.Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 207/28.10.2016 privind desemnarea reprezentanilor Consiliului Judeean Arad în consiliile de administraie ale unităilor de învăământ special de stat din judeul Arad se abrogă.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad subordonate.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Liceul Special „Sfânta Maria`` Arad

-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad

-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

-persoanele nominalizate la art. 1.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Adrese_.pdf Descarcă
Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)