H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 289 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 289

din data: 25.10.2017
pentru modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 18677/19.10.2017 al Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass Media;

-H.G. nr. 727/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică;

-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad nr. 957/19.10.2017 privind revocarea doamnei Gabriela Lipovan din calitatea de reprezentant al comunităţii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Arad şi desemnarea unui alt reprezentant;

-Dispoziţia Primarului Municipiului Arad nr. 4269/09.10.2017 privind delegarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de director general al Direcţiei Generale Poliţia Locală Arad, domnului Barna Florian, şef serviciu, clasa I în cadrul Serviciului Ordine, Linişte Publică şi Parcări 1;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 175/28.09.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, modificată prin Hotărârea nr. 34/31.01.2017, Hotărârea nr.104/31.03.2017 şi Hotărârea nr. 243/28.09.2017;

-Prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 şi art. 9 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se modifică componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad, prin înlocuirea doamnei Florentina Horgea cu domnul Vasilică Damian, subprefect al Judeţului Arad, a doamnei Gabriela Lipovan cu domnul Ioan Bogdănescu şi a doamnei Viorica Graur cu domnul Florian Barna, care se validează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

-persoanelor nominalizate la art. 1

-Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi Mass-Media

-Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)