H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 286 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 286

din data: 25.10.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020


Având în vedere:

-Referatul nr. 18748/20.10.2017 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;

-Adresa nr. 53.845/18.10.2017 a Primăriei Oraşului Pecica, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.565/18.10.2017;

-Adresa nr. 6.325/11.10.2017 a Primăriei Oraşului Sebiş, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.946/11.10.2017;

-Adresa nr. 2.621/03.10.2017 a Primăriei Comunei Bîrsa, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.434/04.10.2017;

-Adresa nr. 2.475/10.10.2017 a Primăriei Comunei Brazii, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17.855/10.10.2017;

-Adresa nr. 5.545/12.10.2017 a Primăriei Comunei Buteni, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.086/12.10.2017;

-Adresa nr. 3.963/16.10.2017 a Primăriei Comunei Dorobanţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.419/17.10.2017;

-Adresa nr. 3.191/13.10.2017 a Primăriei Comunei Iratoşu, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.299/16.10.2017;

-Adresa nr. 4.906/16.10.2017 a Primăriei Comunei Peregu Mare, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.375/16.10.2017;

-Adresa nr. 2.412/12.10.2017 a Primăriei Comunei Seleuş, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.130/12.10.2017;

-Adresa nr. 2.722/06.10.2017 a Primăriei Comunei Şepreuş, înregistrată la Consiliului Judeţean Arad sub nr. 17.674/06.10.2017;

-Adresa nr. 4110/20.10.2017 a Primăriei Comunei Tau, înregistrată la Consiliul Judeean Arad sub nr. 18.765/20.10.2017;

-Adresa nr. 2238/20.10.2017 a Primăriei Comunei Zerind, înregistrată la Consiliul Judeean Arad sub nr. 18.783/20.10.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 200/27.07.2017, nr. 218/30.08.2017, nr. 255/28.09.2017;

-Prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad

-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad

-Primăriei Oraşului Pecica

-Primăriei Oraşului Sebiş

-Primăriei Comunei Bîrsa

-Primăriei Comunei Brazii

-Primăriei Comunei Buteni

-Primăriei Comunei Dorobanţi

-Primăriei Comunei Iratoşu

-Primăriei Comunei Peregu Mare

-Primăriei Comunei Seleuş

-Primăriei Comunei Şepreuş

-Primăriei Comunei Tau

-Primăriei Comunei Zerind.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)