H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 283 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 283

din data: 25.10.2017
privind majorarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat de S.C.Compania de Transport Public S.A. Arad


Având în vedere:

-Referatul nr. 13.940/16.08.2017 al Direcţiei Tehnică Investiţii - Autoritatea Judeţeană de Transport, privind propunerea de majorare a tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

-Adresa nr. 5.975/31.07.2017 a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 13.140/01.08.2017;

-Decizia nr. 20/26.07.2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;

-Prevederile art. 17 alin. (1) lit. m din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 26 şi 27 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se aprobă majorarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate efectuat de S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Tarifele aprobate conform alin. (1) se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2017.

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 162/26.07.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat de S.C.Compania de Transport Public S.A. Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa_si_decizie.pdf Descarcă
anexa.xls Descarcă
Anexa_1_la_adresa.pdf Descarcă
Anexa_2_la_adresa.pdf Descarcă
Anexa_3_la_adresa.pdf Descarcă
anexa_la_referat__xls.xls Descarcă
referat_2017.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 20 voturi
 
contra 12 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)