H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 269 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 269

din data: 25.10.2017
privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane


Având în vedere:

-Referatul nr. 18.648/19.10.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport;

-Decizia nr. 861/04.10.2017 a directorului general al Autorităţii Rutiere Române - ARR;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 52/29.02.2008 privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 241/30.09.2011 privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 188/27.07.2017 privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;

-Prevederile art. 37 alin. (10) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)Se modifică componenţa Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane, prin înlocuirea domnului Ispravnic Cristian Ilie, membru titular, cu domnul Cheşa Ilie şi a domnului Costea Aurelian Dan, membru supleant, cu doamna Tâmpa Adela şi doamna Csurovski Loredana Sorina.

(2)Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane modificată conform prevederilor alin.(1), va avea următoarea componenţă:

-dl Farcaş Ioan - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad - membru titular

-dl Tau Ioan - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad - membru supleant

-dl Cheşa Ilie - reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Teritorială Arad - membru titular

-dna Tâmpa Adela - reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Teritorială Arad - membru supleant

-dna Csurovski Loredana Sorina - reprezentant al Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Teritorială Arad - membru supleant.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport

-Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)