H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 319 / 24.11.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 319

din data: 24.11.2017
privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Municipiului Arad


Având în vedere:

-Referatul nr. 20.878/16.11.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 44/24.02.2016 privind aprobarea majorării patrimoniului public al Judeţului Arad cu investiţia „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 193/27.07.2017 privind diminuarea valorii obiectivelor de investiţii realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad``;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 412/13.11.2017 pentru aprobarea preluării investiţiei privind închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din municipiul Arad, realizată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Gestionare al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad;

-Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Municipiului Arad.

Art.2.Predarea-primirea obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Consiliul Local al Municipiului Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)