H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 351 / 20.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 351

din data: 20.12.2017
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2018-2019


Având în vedere:

-Referatul nr. 23.421/18.12.2017 al Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe;

-Adresa nr. 20.649/27.11.2016 a Consiliului Judeţean Arad, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad sub nr. 3.400/27.11.2017;

-Adresa nr. 42.713/14.12.2017 a Ministerului Educaţiei Naţionale, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 23.254/15.12.2017;

-Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Arad, pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

-Ministerului Educaţiei Naţionale

-Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_.doc Descarcă
referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)