H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 329 / 07.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 329

din data: 07.12.2017
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 246/28.09.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la proiectul „sTEP - Together for best practice`` (PAS - Împreună pentru cea mai bună practică)


Având în vedere:

-Referatul nr. 41.370/07.11.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 21.868/29.11.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 246/28.09.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la proiectul „sTEP - Together for best practice`` (PAS - Împreună pentru cea mai bună practică);

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul INTERREG VA România-Ungaria 2014-2020;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 246/28.09.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la proiectul „sTEP - Together for best practice`` (PAS - Împreună pentru cea mai bună practică), urmând a avea următorul conţinut:

„Art.2.Se aprobă contribuţia financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad pentru implementarea proiectului, în valoare totală de 75.331,62 euro constând în:

-contribuţia proprie de 2%, în valoare totală de 1.507,38 euro

-asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării, decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, conform Manualului de implementare a Programului INTERREG VA România - Ungaria 2014-2020.``

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 246/28.09.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la proiectul „sTEP - Together for best practice`` (PAS - Împreună pentru cea mai bună practică) rămân neschimbate.

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)