1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Obiective strategice, generale, specifice ale CJ Arad
  4. Consiliul Judeţean Arad, prezent, trecut şi perspective

Consiliul Judeţean Arad, prezent, trecut şi perspective

 

Accesul liber la informaţiile de interes public şi asigurarea transparenţei decizionale sunt două dintre principiile care stau la baza activităţii Consiliului Judeţean Arad. Constituţia României din anul 1991 a reglementat apariţia Consiliului Judeţean, instituţie postdecembristă a administraţiei publice. Art. 119 statuează principiile de bază privind modul de constituire şi funcţionare a administraţiei publice locale: „Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice”. Păstrând contextul, art. 20 din Constituţie stabileşte că „Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi conform legii”. Ele „funcţionează ca autorităţi administrative, autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe”. 

Consiliul Judeţean Arad a luat fiinţă în 24.04.1992, prin hotărârea nr.3, care a validat constituirea acestei noi instituţii. În componenţa primului Consiliu au intrat 45 de aleşi, de diferite culori politice.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, instituţia şi-a propus să urmărească realizarea unor obiective extrem de clare în ceea ce priveşte dezvoltarea judeţului. În primul rând, ca obiectiv general, a fost vizată dezvoltarea echilibrată şi continuă a Aradului, din toate punctele de vedere. Suntem cel mai occidental judeţ al României, atât ca aşezare geografică, cât mai ales în ceea ce priveşte tradiţia industrială, economică, calitatea serviciilor publice, starea infrastructurii, standardul de viaţă al cetăţenilor şi, nu în ultimul rând, trăirea culturală a acestora. Altfel spus, un judeţ cu pretenţii şi cu multe aşteptări, care reclamă o administraţie competentă, dar şi cu o viziune extrem de bine fundamentată privind dezvoltarea viitoare a judeţului.

Consiliul Judeţean Arad finanţează şi cofinanţează numeroase proiecte, sprijină comunele şi oraşele judeţului, atât financiar cât şi logistic, pentru că beneficiarul este în exclusivitate cetăţeanul. Consiliul Judeţean Arad a accesat fonduri europene substanţiale pentru proiecte de reabilitare a infrastructurii de apă şi canalizare, a reţelelor de drumuri, pentru gestionarea deşeurilor. Am făcut paşi spre Europa şi suntem convinşi că Europa este aproape de noi!