1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad - Cod SMIS 16663

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 25.08.2011 Contractul de Finanţare pentru proiectul „Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţilor şi a serviciilor de asistenţă socială specializate existente dedicate copiilor şi elevilor cu nevoi speciale, astfel încât oferta serviciilor de asistenţă socială, predare şi educare a grupului ţintă să răspundă adecvat nevoilor acestora şi normativelor în vigoare.

Obiectivul specific este asigurarea serviciilor specializate de asistenţă şi educaţie pentru copiii şi elevii cu nevoi speciale din judeţul Arad, prin reabilitarea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

Proiectul se implementează în municipiul Arad şi are ca scop asigurarea serviciilor specializate de asistenţă şi educaţie pentru copiii şi elevii cu nevoi speciale din judeţul Arad, prin reabilitarea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

În urma implementării proiectului, se va reabilita, moderniza şi extinde Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, astfel încât să asigure infrastructura şi logistica necesară funcţiunilor şi serviciilor de pregătire-educare şi asistenţă socială. Totodată, se vor operaţionaliza funcţiunile şi serviciile necesare şi se vor asigura standardele şi normele adecvate legislaţiei în vigoare.

Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte:

• Extinderea şi dotarea acestuia pentru asigurarea condiţiilor adecvate de funcţionare conform funcţiunilor specificate în Certificatul de acreditare

• Operaţionalizarea funcţiunilor Centrului post realizare investiţie

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de desfaceri şi pregătiri de suprafeţe, consolidări, extinderi la structura de rezistenţă, finisaje interioare şi finisaje exterioare, precum şi de asigurare a utilităţilor: instalaţii electrice, instalaţii termice şi instalaţii sanitare.

De asemenea, se vor achiziţiona echipamente (bunuri) cum ar fi:paturi pentru o persoană, complet echipate, cuiere, mese cu scaune, dulapuri metalice tip vestiar, module de preparare mâncare, maşini de gătit, cuptor, uscător şi picurător veselă, rafturi metalice şi rafturi pentru depozitare lenjerie, bancuri de lucru şi scaune atelier, birouri şi masă de consultaţie.

Beneficiarii direcţi sunt reprezentaţi de 223 de elevi şi de personalul didactic şi de deservire a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

Proiectul “Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” va genera următoarele beneficii socio - economice:

• cei 223 copii şi elevi care constituie grupul ţintă vizat direct de investiţie precum şi un număr semnificativ dintre ceilalţi 715 elevi integraţi in învăţământul de masa, vor beneficia de servicii de pregătire-educaţie şi îngrijire socio-medicale adecvate categoriei de deficienţă mintală în care se încadrează

• îmbunătăţirea calităţii serviciilor de educaţie-pregătire şi a celor de asistenţă socio medicală va determina o integrare mai rapidă în societate a persoanelor asistate.

• deprinderea unor aptitudini şi abilităţi în cadrul atelierelor de practică pentru orientarea profesională şi integrarea ulterioară in munca va putea genera pe termen mediu economii la bugetul de stat pentru finanţarea serviciilor de asistenţă socială.

• îmbunătăţirea serviciilor de protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi vor determina o îmbunătăţire a imaginii judeţului şi o creştere a atractivităţii pentru locuire şi noi investiţii.

• creşterea încrederii familiilor aparţinătoare a copiilor şi elevilor din grupul ţintă în facilităţile şi serviciile oferite de sistem prin diversificarea serviciilor educational terapeutice si a serviciilor sociale oferite: grădiniţa, plan cadru de recuperare, terapia complexa si integrata, terapia tulburărilor de limbaj, terapia tulburărilor de comportament kinetoterapia, consiliera copiilor si părinţilor.

• reducerea presiunii şi efortului pe membrii familiilor aparţinătoare şi crearea condiţiilor pentru toţi membrii acestora să-şi valorifice potenţialul propriu pregătirea şi experienţa pe piaţa muncii.

• creşterea numărului de copii şi elevi din categoria grupului ţintă vizat care beneficiază de serviciile şi facilităţile Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă

Valoarea totală a proiectului : 3.921.113,48 lei

Data începerii proiectului: 26.08.2011

Data finalizării proiectului: 26.01.2013


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă