1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad

Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad

Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 08.11.2011 Contractul de Finanţare pentru proiectul “înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad”.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea “Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea gradului de atractivitate al Regiunii Vest, al judeţului Arad, transformarea judeţului într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad ce se va realiza prin prezentul proiect este singurul din Regiunea Vest, prin acest program de finanţare fiind înfiinţate asemenea centre şi de către Consiliul Local Sighişoara, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene din Suceava, Tulcea, Constanţa, Vâlcea, Cluj, Maramureş, Bihor.

Proiectul prevede înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad şi constituirea unei platforme pentru promovarea turismului regional. Ca infrastructură, se remodelează imobilul existent, amplasat pe Bd. Revoluţiei nr.81, în zona centrală a municipiului Arad. Se reabilitează exteriorul clădirii şi se amenajează spaţii funcţionale necesare acreditării şi funcţionării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Judeţului Arad.

Spaţiul alocat amenajării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a judeţului Arad însumează o arie construită de 162,50 mp, compusă din următoarele spaţii existente: 4 birouri însumând o suprafaţă de 86,06 mp, un hol de trecere de 6,19 mp, un grup sanitar de 7,05 mp şi o porţiune din circulaţia orizontală (coridorul) din parterul aripii nordice a imobilului însumând 22,73 mp.

De asemenea, se vor achiziţiona echipamente şi se va realiza o bază de date şi un site de promovare.

La nivel de priorităţi regionale proiectul va contribui la implementarea unui sistem de dezvoltare şi promovare turistică, la relansarea sectorului turistic prin dezvoltarea turismului de nişă (turismul cultural, turism balnear, turismul rural, turism ecologic), la diversificarea ofertei turistice

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi turiştii români sau străini care vor ajunge în municipiul Arad. Numărul total al turiştilor sosiţi în ultimii opt ani este de1.246.048, din care turişti români 946.565, iar turişti străini 299.483.

Beneficiari indirecţi sunt reprezentaţi de populaţia din localităţile judeţului Arad, 461.791 locuitori pentru care se vor crea noi oportunităţi de afaceri, care pot aduce o creştere a numărului de investitori în zonă, cu impact direct asupra nivelului de trai, a creşterii valorii imobilelor din zonă, precum şi la o evidenţiere a valorilor cultural – monumentale şi a tradiţiilor locale.

Proiectul “Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad” vine să întregească eforturile Consiliului Judeţean Arad în domeniul sprijinirii şi promovării turismului. În acest sens, prin înfiinţarea Centrului se vor valorifica şi celelalte iniţiative ale Consiliului Judeţean Arad, realizate din fonduri proprii sau europene, respectiv: Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Arad 2012-2016 alături de Brand-ul turistic arădean, precum şi proiectul „Promovarea turismului arădean prin circuite culturale”. În acelaşi timp, Centrul va completa şi activitatea centrelor de informare turistică înfiinţate în judeţ prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

BUGETUL PROIECTULUI:

• Valoarea totală a proiectului : 1.456.705,40 lei; • Valoarea eligibilă a proiectului: 710.729,40 lei; • Asistenţă Financiară Nerambursabilă: 696.514,81 lei; • Contribuţia CJA la cheltuieli eligibile: 479.546,71 lei; • TVA: 280.643,88 lei.

Durata implementării proiectului: 30 de luni (08.11.2011-08.05.2014).


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă