1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC ÎN JUDEŢUL ARAD – cod SMIS 48375

SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC ÎN JUDEŢUL ARAD – cod SMIS 48375

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC ÎN JUDEŢUL ARAD – cod SMIS 48375

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

        Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în Strada Corneliu Coposu, nr. 22, Municipiul Arad, Judeţul Arad, cod poştal 310003, a derulat, începând cu data de 05 decembrie 2013, proiectul “ Sistem Informatic Pentru Gestionarea Registrului Agricol Electronic în Judeţul Arad “, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

        Proiectul a fost implementat în oraşele, Ineu, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sebiş şi în comunele Apateu, Cermei, Covăsânţ, Fântânele, Pilu, Secusigiu, Semlac, Şepreuş, Şicula, Şiria, şi la Consiliul Judeţean Arad, şi a avut o durată de 23 de luni.

        Obiectivul principal al proiectului a fost achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic în judeţul Arad, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software.

        În urma implementării proiectului se anticipează punerea în funcţiune la nivelul tuturor Unităţilor Administrativ Teritoriale partenere a unui sistem informatic integrat care să ofere cetăţenilor, mediului de afaceri şi administraţiei publice locale accesul la servicii electronice moderne şi transparente în domeniul administrării teritoriului agricol şi a asistării activităţilor curente de la nivelul administraţiei publice locale.

        Valoarea totală şi eligibilă a proiectului este de 3.171.565  lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.108.134lei (2.695.830 lei – FEDR şi 412.304 lei – Buget Naţional).

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Gabriela CHIRICHEU

Manager proiect

Tel. / Fax 0357.731.296

e-mail: directiaprogramedezvoltarecja@gmail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

 

 


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă