1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Prezentare Proiect "AMBULATORIU"

Prezentare Proiect "AMBULATORIU"

“Ambulatoriul integrat din structura spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad – reabilitare / modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 31.07.2014 Contractul de Finanţare pentru proiectul “Ambulatoriul integrat din structura spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad – reabilitare / modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 - „Imbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - „Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală.

În vederea realizării obiectivului general, Consiliul Judeţean Arad doreşte lărgirea gamei serviciilor medicale şi ridicarea nivelului calitativ al acestora prin modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Arad.

Localizarea proiectului este în regiunea Vest, judeţul Arad, localitatea Arad.

Proiectul vizează, în principal, reabilitarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi dotarea acestuia cu echipamente performante, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, la creşterea calităţii vieţii, continuarea reformei în sistemul sanitar şi, pe termen lung, la apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate.

Grupul ţintă şi beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi de pacienţii consultaţi în ambulatoriu, iar beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de populaţia judeţului Arad, aproximativ 430.629 locuitori.

Valoarea totală a proiectului este de 34.757.734,44 lei (26.020.406,85 lei cheltuieli eligibile, 2.027.667,89 cheltuieli neeligibile şi 6.709.659,70 lei TVA), din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 25.499.998,71 lei.

Data începerii proiectului: 31.07.2014

Data finalizării proiectului: 30.11.2015


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă