1. Consiliul Judetean Arad
 2. Activitate
 3. Proiecte Europene
 4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad este un proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritara 1 (Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată), prin care se urmăreşte asigurarea accesului la infrastructura de apă şi canalizare, precum şi îmbunătăţirea eficienţei serviciilor de apă, prin regionalizarea operatorilor existenţi.

Proiectul cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea apei uzate în municipiul Arad, oraşele Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana şi localităţile Fântânele, Ghioroc, Cuvin, Miniş, Macea, Păuliş, Şiria şiGalşa, toate acestea însumând o populaţie totală de 252.876 locuitori (anul 2008), reprezentând 55.3% din populaţia totală a judeţului Arad. Valoarea investiţiilor pentru aceste localităţi este de 140 milioane €.

Valoarea totală a investiţiei aprobate pentru Consiliul Judeţean Arad (CJA) este estimată la 10 milioane €, iar instituţia va finanţa staţiile de epurare pentru Curtici, Pâncota şi Păuliş (care vor aparţine domeniului public al judeţului). Cheltuielile eligibile aferente CJA repre­zintă  2% din valoarea estimată.

Pentru localităţile Fântânele, Curtici, Macea Ghioroc, Cuvin, Păuliş, Miniş, Ineu, Nădlac, Pâncota, Şiria, Pecia şi Sântana sunt prevăzute staţii de pompare ape uzate. Pentru localităţile Curtici, Păuliş, Pâncota, Nădlac, Pecica şi Sântana sunt prevăzute staţii de epurare ape uzate. Se mai prevăd retehnologizări la staţiile de tratare apă potabilă şi la staţiile de pompare din localităţile Ineu, Lipova, Pâncota şi Şiria.

Termene de conformare:

Tratatul de Aderare, Capitolul 22 - Mediu prevede perioadele de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar  pentru calitatea apei potabile până în 2015- în conformitate cu Directiva Cadru Apă Potabilă 98/83/EEC.

Beneficiarul operaţiunilor finanţate prin această axă este operatorul regional Compania de Apă Arad.

Eligibilitatea proiectului este dată de îndeplinirea următoarelor condiţii:

   • Aglomerările urbane să aibă o populaţie echivalentă peste 10000 locuitori echivalenţi
   • Constituirea Operatorului Regional (OR) conform legii
   • Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) conform legii
   • Terenurile aferente investiţiilor sunt accesibile în scopul realizării proiectului
   • Contract Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor, semnat între ADI şi OR
   • Perioada de implementare a proiectului este până în 15 noiembrie 2013.

 

Vizibilitatea proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad a fost asigurată prin participarea Serviciului Unitate Judeţeană de Monitorizare la Târgul Ecomediu 2009, organizat la Expo Arad in noiembrie 2009

 

Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

Hotărâri adoptate


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Master planul APĂ CANALIZARE al judeţului Arad partea I Descarcă
Master-planul APĂ CANALIZARE al judeţului Arad partea II Descarcă