1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Prevenirea şi monitorizarea bolilor infecţioase şi a infecţiilor intraspitaliceşti în Arad şi Mako-Hodmezovasarhely – ROHU 361

Prevenirea şi monitorizarea bolilor infecţioase şi a infecţiilor intraspitaliceşti în Arad şi Mako-Hodmezovasarhely – ROHU 361

Programul de finanțare: Programul INTERREG VA România -Ungaria, Axa prioritară 4: Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţi, Prioritatea de investiții 9/a : Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.800.000 Euro

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.764.000 Euro

Perioada de implementare: 01.11.2019 – 30.04.2022

Parteneriatul este format din Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad în  calitate de  partener lider de proiect și Centrul de îngrijire a sănătății a județului Csongrad – Hódmezővásárhely-Makó care și-au stabilit ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății și a siguranței pacienților în trei spitale din județele Arad și Csongrad

În cadrul proiectului , Consiliul Județean Arad va construi clădirea pentru Secția clinică de boli infecțioase. Noua clădire va avea saloane pentru spitalizare continuă și pentru  spitalizare de zi, un compartiment pentru pacienții HIV/SIDA. Tot aici vor fi ambulatoriul de specialitate pentru bolile infecțioase și Centrul Antirabic Județean. Acestea vor fi completate de spații administrative, cabinete pentru diagnostic și tratament, pentru izolarea în cazul infecțiilor cu grad mare de contagiozitate. Pentru dotarea noii clădiri vor fi achiziționate mobilier și echipamente medicale performante. În urma declanșării pandemiei de COVID-19, s-a încheiat un act adițional la contractul de finanțare prin care o parte din echipamentele prevăzute a se cumpăra în cadrul proiectului au fost înlocuite cu echipamente medicale care au fost considerate necesare pentru tratarea pacienților afectați grav de această boală, cum ar fi ventilatoare, videolaringoscoape, aspiratoare mobile, purificatoare de aer, etc.

La finalul proiectului se va organiza un workshop cu participarea personalului medical de la spitalele din Arad și Csongrad și a profesorilor și studenților de la universitățile arădene