1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Drumul vinului Păuliș-Ghioroc-Covăsânț-Șiria

Drumul vinului Păuliș-Ghioroc-Covăsânț-Șiria

DRUMUL VINULUI: PĂULIȘ – GHIOROC – COVĂSÂNȚ – ȘIRIA

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 29.09.2010 Contractul de Finanţare

pentru proiectul „Drumul Vinului: Păuliș

– Ghioroc – Covăsânț – Șiria”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de interventie 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea relansării zonei denumită Podgoria Aradului, prin sprijinirea creşterii economice, crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine şi crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea infrastructurii de transport prin reabilitarea legăturilor de transport în zonă, îmbunătăţirea gradului de atractivitate şi accesibilitate a zonei denumită generic Podgoria Aradului şi creşterea competitivităţii acesteia ca locaţie pentru afaceri, precum şi valorificarea potenţialului turistic a zonei Podgoria Aradului.

Proiectul îşi propune relansarea zonei Podgoria Aradului, având la bază un concept de dezvoltare rurală sustenabilă. Reabilitarea infrastructurii de transport, prin prevederea de legături de transport va conduce la atragerea de noi investitorii în domeniul viti- vinicol, la creşterea competitivităţii zonei ca locaţie pentru afaceri, şi va crea premizele relansării plantaţiilor de viţă de vie, dezvoltării unor pensiuni agroturistice.

Proiectului este localizat în judeţul Arad pe teritoriul administrativ al comunelor Păuliş, Ghioroc, Covăsânţ şi Şiria și are ca activitate principală reabilitarea a două importante cai de acces din zonă după cum urmează:

• DJ 708 B, între km 0+000 (desprindere din DN 7 în comuna Păuliş) şi km 18+720 (intersecţia cu DJ 709 în comuna Şiria). Drumul DJ 708 B traversează localităţile Păuliş, Miniş, Ghioroc, Cuvin, Covăsânţ şi Şiria

• DJ 708 C, care face legătura între comuna Ghioroc şi Municipiul Arad şi se desfăşoară între km 0+000 (desprindere din DN 7 în comuna Sâmbăteni) şi km 5+300 (în comuna Ghioroc la intersecţia cu DJ 708 B

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi de locuitorii și agenții economici din zona adiacentă drumurilor reabilitate precum și administraţiile locale, instituţiile descentralizate, instituţiile de cultură şi învăţământ din zona, potențialii investitorii și turiştii care vor vizita atracțiile turistice din zonă.

Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 708 B şi DJ 708C care străbat localităţile din zona viticolă va asigura accesul turiştilor, vizitatorilor din nordul judeţului şi din judeţul Bihor la staţiunea balneo-climaterică Lipova, situată la o distanţă de 3 km de centrul oraşului. Deasemenea se va facilita accesul și la alte obiective turistice printre care enumerăm: Muzeul orăşenesc Lipova, Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, Bazarul Turcesc, Mănăstirea şi biserica de pelerinaj „Maria Radna”, Cetatea Şoimoş, Biserica „Buna Vestire”, Cetatea Şiria, Mănăstirea cu schitul de la Feredeu, lacul Ghioroc, Muzeul Viei şi Vinului, tabăra de elevi de la Căsoaia.

Rezultatele implementării proiectului vor contribui la dezvoltarea economică și socială a comunelor învecinate cu cele două drumuri reabilitate și totodată vor pune în valoare și potențialul turistic specific zonei. Rezultatele imediate ale proiectului vor putea fi cuantificate prin: • 24,02 Km de drumuri judeţene reabilitate

• creşterea traficului pe tronsonul de drum reabilitat

• crearea de locuri de muncă temporare pe durata lucrărilor de modernizare a

drumului

Privind situația pe termen mediu și lung implementarea proiectului va duce la:

• Creşterea atractivităţii zonei pentru turism și pentru noi investiţii

• Stimularea creării de noi întreprinderi şi atragerea de investiţii străine în zonă

• Creşterea numărului de turişti

• Noi agenţi economici, ca urmare a dezvoltării economice şi a activităţilor de turism şi alimentaţie publică în zonă, cu impact asupra creşterii numărului de locuri de muncă în zonă, având în vedere faptul că activităţile de alimentaţie publică şi servicii vor crea noi IMM-uri • Crearea de noi locuri de muncă

• Creşterea nivelului de trai al populaţiei din zonă

Valoarea totală a proiectului : 61.353.550,95lei

Data începerii proiectului: 29.09.2010

Data finalizării proiectului: 29.06.2014

Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă